Welcome to ECCAT 

 

Ky laborator testues është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S SHISO/IEC 17025:2006 “Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues”.Data e akordimit të akreditimit : 12.11.2015.