Analizat e Terrenit

soil

Operacioni i pare qe kerkon kujdes eshte marrja e mostres, korespondenca midis rezultateve analitike dhe perberjes aktuale fiziko-kimiko te tokes varet nga marrja e sakte e mostres.Si per ujrat dhe per terrenet kryhen analiza kimike dhe mikrobiologjike.

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP