Analizat e ujit

 

                   Objekti i matricave te ketij seksioni analitik eshte:

  • Uji i pijshem
  • Uji i pishinave.
  • Ujrat e sharkimeve urbane
  • Ujin e proceseve industrial
  • Ujrat siperfaqesore dhe nentokesore
water-e1572277024499
Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP