Analizat e zhurmave

Niveli I zhurmave kerkon kontroll dhe analiza ne kontekste te ndryshme.

Karakteristikat e nje aparati te matjeve te zhurmave qe perdoren per analizat e matjes se zhurmes dhe vibrimeve jane: prania e nje matesi te nivelit te zhurmes dhe nje mikrofoni nje analizues te spektrit dhe nje analizues statik.ECCAT kryen matje per aktivitete te ndryshme qelidhen me akustiken mjedisore, civile dhe industrial.

Matjen e zhurmave ne terren

Matjen e zhurmave ne mjediset e punes.

noise
Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP