Rreth nesh

Kompania ECCAT sh.p.k ofron sherbimin e konsulences dhe analiza kiike fizike dhe bakterologjike ne mjedise, me kompani te medha dhe te mesme ne Shqiperi, duke perdorur meodat zyrtare laboratorike.
Kompania zoteron certifikaten UNI EN ISO 9001: 2015 e cila deshmon perputhjen e sistemit te saj te cilesise me standardet  nderkombetare ISO, ne funksion te ndjekjes se objektivave dhe persosmerise dhe permiresimit te vazhdueshem brenda kompanise.
Kompania ne vitin 2015 ka marr akreditimin qe permban vertetesine e kompetencave teknike te labortorit dhe systemin e cilesise se saj ne perputhshmeri me normat S SH ISO / IEC 17025:2006. Kjo certificate prezanton nje garanci te profesionalitetit dhe te eficences te kompanise ne perputhje me klientet dhe furnitoret.
 

.

Struktura prezanton nje mbeshtetje te vlefshme teknike-shkencore per profesionistet qe operojne ne fushen e konsulences specifike: kimike, biologjike, mjediseve te punes, gjeologji, eksperte te legjislacionit mjedisor.  Kombinon profesionalitetin ne gjendje te ofroje sherbime te personalizuara qe i pergjigjen nevojave te klienteve ne aspektin e besueshmerise, shpejtesise dhe kostove. Eshte e pajisur me njesi levizese per marrjen e mostrave, te kryera nga teknik te afte per te siguruar transportin e tyre me te sakte dhe ruajtjen adekuate

Disa nga sherbimet qe ofron kompania

Analizat e ujit 100%
Analizat e Terrenit 95%
Analizat e zhurmave 90%
Analizat e mbetjeve 85%
Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP