Sherbimet Tona

Sherbime profesionale analizimi

ECCAT ka nje ekip profesionistesh,teknologjine me te fundit dhe produktet me cilesore per ju

3

Analizat e ujit

Objekti i matricave te ketij seksioni analitik eshte:

*Uji i pijshem

*Uji i pishinave.

*Ujrat e sharkimeve urbane

* Ujin e proceseve industrial

*Ujrat siperfaqesore dhe nentokesore

Analizat e Terrenit

Operacioni i pare qe kerkon kujdes eshte marrja e mostres, korespondenca midis rezultateve analitike dhe perberjes aktuale fiziko-kimiko te tokes varet nga marrja e sakte e mostres.Si per ujrat dhe per terrenet kryhen analiza kimike dhe mikrobiologjike.

Analizat e zhurmave

Niveli I zhurmave kerkon kontroll dhe analiza ne kontekste te ndryshme.

Karakteristikat e nje aparati te matjeve te zhurmave qe perdoren per analizat e matjes se zhurmes dhe vibrimeve jane: prania e nje matesi te nivelit te zhurmes dhe nje mikrofoni nje analizues te spektrit dhe nje analizues statik.ECCAT kryen matje per aktivitete te ndryshme qelidhen me akustiken mjedisore, civile dhe industrial.

Matjen e zhurmave ne terren

Matjen e zhurmave ne mjediset e punes.

 Analizat e mbetjeve

 • Mbetjet e lengeta
 • Mbetjet e ngurta
 • Balata

Analizat e emetimeve

Analizat në vendet e Punës

Analizat e kondicionit kimiko-fizike dhe te zhurmave ne ambientet e punes eshte nje aktivitet thelbesor per mbrojtjen e shendetit dhe sigurise se punetoreve

Lista e parametrave qe monitorohen nga ECCAT

Në Mostrat e Ujit

 • BOD, COD, TSS, TDS, NO2, NO3, NH4+, TOC, Turbiditeti, pH, Konduktiviteti, DO, Fenolet, Alkaliniteti, Cl-, klori i lire, Ca2+, Mg+,
 • Lenden e ngurte totale, Metalet e rrenda, PO43-, Fosforin total, Azotin total, Cr (VI), Klorofilin, etj.

Në Ambient

 • NO2, SO2, O3, H2S, CO, CO2, NH3, VOC, CxHy, etj.
 • Zhurmen ne mjedis
 • Zhurmen ne vendin e punes
 • Monitorimin e lekundjeve (vibrimet)
 • SPM (pluhurin total), PM10, PM4, PM2.5, PM1
 • Respirable Crystalline Silica ne vendin e punes

Keni një projekt në mendje?

Flisni me ne. Ekipi ynë profesional do t’ju drejtojë gjatë procesit derisa ta shihni projektin tuaj të gjallërohet!

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP